HĐQT thông báo Phó TGĐ nghỉ hưu (02/07/2010)
Hội đồng quản trị Công ty Bình Triệu xin trân trọng thông báo kể từ ngày 01/7/2010 ông Phạm Đức Châu - nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty đã nghỉ hưu theo đúng chế độ và quy định của Luật lao động (theo quyết định số: 40/QĐ/BTC-HĐQT ngày 14/6/2010). (Đọc tiếp)
Thông báo kết quả công ty Bình Triệu (BTC) tăng vốn điều lệ (29/06/2010)
Chủ tịch HĐQT công ty Bình Triệu (BTC) trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông và nhà đầu tư ... Căn cứ kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 10%. (Đọc tiếp)
Mẫu yêu cầu chuyển khoản cổ tức 2009 vào TK cá nhân cho CB-CNV Bình Triệu (09/06/2010)
Để thuận tiện cho việc nhận cổ tức, CB-CNV đang công tác tại Bình Triệu (đã đăng ký lưu ký CK tại BVSC) có thể yêu cầu BVSC chuyển khoản cổ tức vào TK cá nhân của mình. (Đọc tiếp)
Nội dung chương trình Đaị hội thường niên 2010 (03/05/2010)
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đường link sau file đính kèm (Đọc tiếp)
Quy chế tổ chức Đại hội thường niên 2010 (03/05/2010)
Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường link sau: file đính kèm (Đọc tiếp)
Sở GDCK HN (HNX) thông báo Ngày GD đầu tiên của CP đăng ký GD bổ sung (20/04/2010)
Ngày 16/4/2010 Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã gửi Thông báo số 322/TB-SGDHN về việc “Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung” và Công văn số 323/TB-SGDHN về việc “Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu BTC”. (Đọc tiếp)
TTLK CK VN (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký CK bổ sung cho Công ty Bình Triệu (13/04/2010)
Ngày 8/4/2010 VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Bình Triệu, theo đó 1.261.340 CP (tương đương 10% cổ tức trả bằng CP6 tháng đầu năm 2009) đã được đăng ký bổ sung tại VSD từ ngày 08/4/2010. (Đọc tiếp)
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2010 (08/04/2010)
Ngày 06/4/2010 HĐQT công ty BTC đã ký thông báo số 61/BTC-HĐQT trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu với nội dung như sau: (Đọc tiếp)