Công trình Ammermann - Xi măng Úc
- Đối tác: Ammermann Partners Group Pty Ltd (Úc)
Xi măng Phú Hữu 1 – H&B
- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)
Đại lộ Đông Tây Sài Gòn
- Đối tác: Liên danh Kawasaki Heavy Industries Gtech
Công trình xi măng Bình Phước - H&B
- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)
- Khối lượng: 104 tấn