Xi măng Phú Hữu 1 – H&B
- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)
Đại lộ Đông Tây Sài Gòn
- Đối tác: Liên danh Kawasaki Heavy Industries Gtech
Công trình xi măng Bình Phước - H&B
- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)
- Khối lượng: 104 tấn
Công trình xi măng INDOCEMENT – Indonesia
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 3 PAKAGES P6, P8 & P11 khoảng 90 tấn
Công trình xi măng CIMFASO – Bukinafaso
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 950 tấn