Trạm phân phối Xi măng Hiệp Phước
- Đối tác: Nghi Son cement corporation – NSCC (Thanh Hóa)
Xi măng Phú Hữu 1 - Loesche
- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)
- Khối lượng: 220 tấn
CÔNG TRÌNH XI MĂNG NINH THỦY
- Đối tác: Nghi Son cement corporation – NSCC (Thanh Hóa)
NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1
- Đối tác: Marubeni Corporation
- Khối lượng: 621 tấn
Xi măng Phú Hữu 2 - Loesche
- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)
- Khối lượng: 248 tấn
Xi măng Bình Phước - Loesche
- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)
- Khối lượng: 341 tấn
Xi măng Phú Hữu 2 – H&B
- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)
- Khối lượng: 152 tấn
Công trình Ammermann - Xi măng Úc
- Đối tác: Ammermann Partners Group Pty Ltd (Úc)