CÔNG TRÌNH XI MĂNG TOURAH - H&B
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 16 tấn
CÔNG TRÌNH XI MĂNG IBESE & OBAJANA - H&B
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 80 tấn
Xi măng Dangote - Yamama
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 51 tấn
Xi măng Helwan 3 – H&B
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 14 tấn
Kết cấu thép Ravenswood
- Đối tác: Mass steel Pty Ltd (Australia)
- Khối lượng: 45 tấn
Steel structure roof for Townville North Shore Stockland Zone A, B, C
- Đối tác: Mass steel Pty Ltd (Australia)
- Khối lượng: 272 tấn
CÔNG TRÌNH CESSNOCK GRID C-Q
- Đối tác: Mass steel Pty Ltd (Australia)
- Khối lượng: 40 tấn
CÔNG TRÌNH DẦM T-BAR - MASS
- Đối tác: Mass steel Pty Ltd (Australia)
- Khối lượng: 71 tấn