Công trình JURONG TERMINAL II - Singapore
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 6 tấn
Công trình SIERRA LEONE - H&B
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 150 tấn
Công trình Vale - Malaysia
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
- Khối lượng: 11,448 bộ Giá đỡ con lăn Idler Stands (approx. 860 tấn)
Công trình Holcim - Singapore
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 118 tấn
Công trình Dzata - Ghana
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức.
- Khối lượng: 868 tấn
CÔNG TRÌNH XI MĂNG CÔNG THANH – HAVER & BOECKER
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 352 tấn
CÔNG TRÌNH XI MĂNG CÔNG THANH - BEUMER
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
- Khối lượng: 292 tấn
CÔNG TRÌNH NHÀ NGHIỀN XI MĂNG TÂN TRƯỜNG LOESCHE
- Đối tác: Loesche GmbH – Đức
- Khối lượng: 645 tấn