Công trình RAFFLE - SINGAPORE
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 135 tấn
CÔNG TRÌNH ATLANTICO
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 20 tấn
Công trình MAROS CLINKER - LOESCHE
- Đối tác: Loesche GmbH – Đức
- Khối lượng: 270 tấn
Công trình BĂNG TẢI - CARGOTEC - MALAYSIA
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
- Khối lượng: 62 tấn
Công trình JURONG TERMINAL II - Singapore
- Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
- Khối lượng: 6 tấn
Công trình SIERRA LEONE - H&B
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 150 tấn
CÔNG TRÌNH XI MĂNG CÔNG THANH – HAVER & BOECKER
- Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
- Khối lượng: 352 tấn
CÔNG TRÌNH XI MĂNG CÔNG THANH - BEUMER
- Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
- Khối lượng: 292 tấn