Ban tổng giám đốc

Để tra cứu thông tin nhân sự, vui lòng nhập tên cần tìm vào khung bên dưới và nhấn nút TÌM KIẾM
STT
Hình ảnh
Họ tên
Chức vụ
Liên hệ
1
Cù Hải Long
Năm sinh: 1967
Tổng giám đốc
Bằng cấp: Cử nhân kinh tế