Ban kiểm soát

Để tra cứu thông tin nhân sự, vui lòng nhập tên cần tìm vào khung bên dưới và nhấn nút TÌM KIẾM
STT
Hình ảnh
Họ tên
Chức vụ
Liên hệ
1
Phạm Thị Hồng Hoa
Năm sinh: 1961
Thành viên
Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

2
Nguyễn Thị Thanh Hương
Năm sinh: 1980
Thành viên
Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

3
Nguyễn Lê Xuân
Năm sinh: 1981
Trưởng ban
Bằng cấp: Cử nhân kinh tế