Hội đồng quản trị

Để tra cứu thông tin nhân sự, vui lòng nhập tên cần tìm vào khung bên dưới và nhấn nút TÌM KIẾM
STT
Hình ảnh
Họ tên
Chức vụ
Liên hệ
1
Trần Tựu
Năm sinh: 1978
Chủ tịch HĐQT
Bằng cấp: Thạc sĩ QTKD

2
Nguyễn Văn Cường
Năm sinh: 1978
Thành viên HĐQT
Bằng cấp: Cử nhân

3
Lê Trọng Khương
Năm sinh: 1973
Thành viên HĐQT
Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

4
Khuất Tùng Phong
Năm sinh: 1981
Thành viên HĐQT
Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

5
Lê Ngọc Triều
Năm sinh: 1981
Thành viên HĐQT
Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế