Chính sách - Mục tiêu chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU -  BTC
Công bố chính sách chất lượng

1.     Chế tạo sản phẩm đạt: Tiến độ, chất lượng, chính xác và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
 

2.     Phát triển nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, huy động nội lực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng vững chắc.

Ban lãnh đạo và tập thể công nhân viên chức công ty cam kết thực hiện tốt chính sách chất lượng trên.