Thông báo chốt BHXH cho CBCNV Bình Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ BÌNH TRIỆU xin thông báo đến toàn thể CBCNV đã làm việc tại BTC và đang làm việc tại BTMEC:
Thực hiện nghị quyết HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu v/v: chuyển đổi công năng công ty.
Vì vậy Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu xin thông báo đến toàn thể CBCNV nếu có yêu cầu hoặc vướng mắc về chế độ BHXH cho người lao động tại công ty BTC đề nghị đến giải quyết.
Thời gian giải quyết vướng mắc: đến hết 31/03/2016.
Tham khảo văn bản chính thức - download tại đây