Đường Ống Công Nghiệp

BTC chế tạo các đường ống công nghệ đa dạng chủng loại như đường ống áp lực, đường ống chịu nhiệt, đường ống khí nén, đường ống dẫn dầu trong các nhà máy điện, nhà máy thực phẩm, nhà máy xi măng v.v.v