Thiết Bị Chuyển Hướng

BTC chế tạo các thiết bị chuyển hướng dùng trong dây chuyền đóng bao tự động nhà máy xi măng
Trong  thời gian gần đây công ty đã được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới chuyển giao công nghệ để chế tạo thiết bị này. Sảm phảm đã được lắp đặt cho nhiều nhà máy xi măng trên thế giới