Thiết Bị Khác

Bên cạnh các sản phẩm chủ lực BTC còn gia công các sản phẩm, thiết bị tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn dùng trong trong nghiệp, nhà máy xi măng……