Kết cấu thép - Nhà xưởng

- Kết cấu thép công trình công nghiệp tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn là một trong những sản phẩm chủ lực của BTC. Quá trình chế tạo được chuyên môn hóa, đảm bảo chất lượng cao.
- BTC đã chế tạo và lắp đặt hang trăm công trình trong nước và xuất khẩu qua thị trường nhiều nước trên thế giới.
- Chuyên gia công lắp đặt dầm cột, kết cấu thép, nhà xưởng cho công trình nhà máy xi măng, những công trình BTC thực hiện luôn được đánh giá rất cao về chất lượng, một số công trình điển hình trong và ngoài nước như: DZATA, TEMA, CIMFASO......