Công trình RAFFLE - SINGAPORE

Chủ đầu tư: RAFFLE CEMENT - SINGAPORE
Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
Khối lượng: 135 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu thiết bị Silo xi măng 25.000 tấn
Thời gian hoàn thành: năm 2012
Địa điểm: Singapore