Công trình MAROS CLINKER - LOESCHE

Chủ đầu tư: Maros Cement Plant
Đối tác: Loesche GmbH – Đức
Khối lượng: 270 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu thiết bị xi măng và bồn dầu
Thời gian hoàn thành: năm 2012
Địa điểm: Indonesia