Công trình BĂNG TẢI - CARGOTEC - MALAYSIA

Chủ đầu tư: CARGOTEC - MALAYSIA
Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
Khối lượng: 62 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu hệ thống băng tải
Thời gian hoàn thành: năm 2012
Địa điểm: Malaysia