Công trình JURONG TERMINAL II - Singapore

Chủ đầu tư: JURONG TERMINAL II - Singapore
Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
Khối lượng: 6 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu hạng mục Pipe bends DN 350 and Target Boxes
Thời gian hoàn thành: năm 2012
Địa điểm: Jurong port - Singapore.