Công trình SIERRA LEONE - H&B

Chủ đầu tư: SIERRA LEONE CEMENT
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 150 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu thiết bị xi măng
Thời gian hoàn thành: năm 2012
Địa điểm: Freetown - Sierra Leone