Công trình xi măng TEMA - Ghana

Chủ đầu tư: Tập đoàn xi măng Tema
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 126 tấn.
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu FOB (TPHCM) các thiết bị nhà máy xi măng TEMA
Thời gian hoàn thành: năm 2013
Địa điểm: Tema - Ghana