Công trình xi măng SINOMA - DANGOTE

Chủ đầu tư: Tập đoàn Xi măng Dangote
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 30 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu FOB (TP HCM) các thiết bị nhà máy xi măng Sinoma Dangote
Thời gian hoàn thành: năm 2013
Địa điểm: 5 nước thuộc châu Phi