Công trình Vale - Malaysia

Chủ đầu tư: Tập đoàn khai khoáng Vale Malaysia – (VALE Malaysia Mineral Group)
Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
Khối lượng: 11,448 bộ Giá đỡ con lăn Idler Stands (approx. 860 tấn)
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu FCA (TPHCM) giá đỡ con lăn trong hệ thống băng tải khoáng sản.
Thời gian hoàn thành: từ năm 2012 đến năm 2013
Địa điểm: Malaysia