Công trình Dzata - Ghana

Chủ đầu tư: Tập đoàn xi măng Dzata - Ghana
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức.
Khối lượng: 868 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu FOB (TPHCM) các kết cấu thép và thiết bị nhà máy xi măng Dzata
Thời gian hoàn thành: từ năm 2012 đến năm 2013
Địa điểm: Tema – Ghana