Singapore Cement - 2014

Chủ đầu tư: IBAU HAMBURG
Đối tác: IBAU HAMBURG – Germany (Đức)
Khối lượng: 57,644.0 kg
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun cát, sơn, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu thiết bị Silo xi măng.
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa điểm: Jurong port, Singapore