TPI Thailand - 2014

Chủ đầu tư: TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED (Thailand)
Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG (Đức)
Khối lượng: 7462 bộ
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun cát, sơn, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu giá đỡ con lăn băng tải.
Thời gian hoàn thành: 2014
Địa điểm: Thái Lan