Công trình xi măng INDOCEMENT – Indonesia

Chủ đầu tư: Tập đoàn xi măng INDOCEMENT - INDONESIA
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 3 PAKAGES P6, P8 & P11 khoảng 90 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu FOB các thiết bị nhà máy xi măng INDOCEMENT
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2013 đến năm 2014
Địa điểm: JAKAKTA - INDONESIA