Công trình xi măng CIMFASO – Bukinafaso

Chủ đầu tư: Tập đoàn xi măng CIMFASO
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 950 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun bi, xử lý bề mặt, giao hàng xuất khẩu FOB các cấu kiện và thiết bị nhà máy xi măng CIMFASO
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2013 đến năm 2014
Địa điểm: Bukinafaso – Châu Phi