CÔNG TRÌNH XI MĂNG CÔNG THANH – HAVER & BOECKER

Chủ đầu tư: XI MĂNG CÔNG THANH
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 352 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp, chế tạo và giao hàng tại công trường các thiết bị của nhà nghiền thô, silo xi măng và nhà đóng bao
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2011 đến năm 2012
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa