CÔNG TRÌNH XI MĂNG CÔNG THANH - BEUMER

Chủ đầu tư: XI MĂNG CÔNG THANH
Đối tác: Beumer Maschinenfabrick GmbH & Co. KG – Đức
Khối lượng: 292 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp, chế tạo và giao hàng tại công trường các thiết bị khung băng tải và hệ thống lọc bụi
Thời gian hoàn thành: từ năm 2011 đến năm 2012
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa