CÔNG TRÌNH NHÀ NGHIỀN XI MĂNG TÂN TRƯỜNG LOESCHE

Chủ đầu tư: XI MĂNG TÂN TRƯỜNG
Đối tác: Loesche GmbH – Đức
Khối lượng: 645 tấn
Nội dung công việc: gia công, chế tạo và giao hàng thiết bị Nhà nghiền xi măng, nhà nghiền than và nhà nghiền nguyên liệu thô
Thời gian hoàn thành: từ năm 2010 đến năm 2012
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa