CÔNG TRÌNH XI MĂNG TOURAH - H&B

Chủ đầu tư: XI MĂNG TOURAH
Đối tác: Haver & Boecker OHG – Đức
Khối lượng: 16 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun cát, sơn, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu thiết bị xi măng
Thời gian hoàn thành: năm 2011
Địa điểm: Alexandria – Egypt (Ai Cập)