Steel structure roof for Townville North Shore Stockland Zone A, B, C

Chủ đầu tư: Townville North Shore Stockland Zone A, B, C
Đối tác: Mass steel Pty Ltd (Australia)
Khối lượng: 272 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun cát, sơn, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu hạng mục steel structure roof for Townville North Shore Stockland Zone A, B, C - Australia
Thời gian hoàn thành: năm 2010
Địa điểm: Sydney – Australia (Úc)