CÔNG TRÌNH DẦM T-BAR - MASS

Chủ đầu tư: Pty Ltd (Australia)
Đối tác: Mass steel Pty Ltd (Australia)
Khối lượng: 71 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun cát, sơn, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu 570 bộ Dầm T các loại
Thời gian hoàn thành: năm 2010
Địa điểm: Sydney – Australia (Úc)