NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

Chủ đầu tư: NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1
Đối tác: Marubeni Corporation
Khối lượng: 621 tấn
Nội dung công việc: Fabrication, steel grid blasting, surface treatment and delivery to HCMC port (shall be appointed by Hazama) CW piping system and pipe rack for Nhon Trach 1 CCPP project
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2007 đến năm 2009
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch