Xi măng Phú Hữu 2 - Loesche

Chủ đầu tư: Xi măng Phú Hữu 2
Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)
Công suất: 150 tấn/ 1 giờ tương đương 1 million tons of OPC 50 cement per year
Khối lượng: 248 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp thiết bị cho dây chuyền đóng bao và nghiền xi măng Phú Hữu 2
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2008 đến năm 2010
Địa điểm: Công trường Phú Hữu – Quận 9 - TPHCM