Xi măng Bình Phước - Loesche

Chủ đầu tư: Xi măng Bình Phước
Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)
Công suất: 150 tấn/ 1 giờ tương đương 1 million tons of OPC 50 cement per year
Khối lượng: 341 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp thiết bị cho dây chuyền đóng bao và nghiền xi măng Bình Phước
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2008 đến năm 2010
Địa điểm: Xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.