Xi măng Phú Hữu 2 – H&B

Chủ đầu tư: Xi măng Phú Hữu 2
Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)
Khối lượng: 152 tấn
Nội dung công việc: Cung cấp thiết bị cho dây chuyền đóng bao và nghiền xi măng Phú Hữu 2
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2007 đến năm 2008
Địa điểm: Công trường Phú Hữu – Quận 9 - TPHCM