Công trình Ammermann - Xi măng Úc

Chủ đầu tư: Ammermann - Xi măng Úc
Đối tác: Ammermann Partners Group Pty Ltd (Úc)
Nội dung công việc: Cung cấp vật tư, chế tạo, phun cát, sơn, đóng gói vào pallet và giao hàng xuất khẩu 1172 bộ hộp hơi mở các loại của công trình Eastport cement terminal, Auckland New Zealand
Thời gian hoàn thành: Năm 2008
Địa điểm: New Zealand