Báo cáo thường niên 2010

Công ty CP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC): Báo Cáo Thường Niên 2010. Quý cổ đông vui lòng tham khảo link bên dưới:

Báo Cáo Thường Niên 2010

Xin chân thành cảm ơn!